ELEKTRONICZNE UKŁADY POZIOMUJĄCE

Opis

oe7_img1Electronic System Level Control (ELCS – elektroniczny system kontroli wysokości zawieszenia) wykorzystuje amortyzatory wyposażone w poduszki pneumatyczne o regulowanym ciśnieniu gazu, co umożliwia płynną regulację wysokości zawieszenia samochodu. W układzie tym stosuje się zarówno pasywne jak i półaktywne amortyzatory typu jedno lub dwururowego. Wchodzący w skład układu kompresor dostarcza do poduszki/sprężyny gazowej sprężone powietrze, które podnosi zawieszenie. Kontrolowane otwarcie zaworu wylotowego obniża wysokość pojazdu do zadanego poziomu. Układ zaopatrzony jest w czujniki położenia monitorujące aktualną wysokość zawieszenia i porównujące ją z wysokością zadaną. W przypadku wystąpienia różnicy pomiędzy nimi, jednostka sterująca uruchamia sprężarkę lub zawór wylotowy zmieniając tym samym ciśnienie w poduszkach, a w efekcie wysokość pojazdu.

Technologia

Elektroniczny system kontroli wysokości zawieszenia ELCS stosowany jest w przemyśle motoryzacyjnym już od kilku dekad. Układ ten zaadoptował i zintegrował szereg rozwiązań wykorzystywanych wcześniej do realizacji różnych zadań: amortyzatory ze sprężyną powietrzną, sprężarki powietrza, czujniki pozycji i układy sterujące. Innowacyjny w tym wypadku jest sposób wykorzystania systemu kontroli wysokości zawieszenia do osiągnięcia wielu różnorodnych celów.

Zalety

System ELCS może być stosowany do osiągnięcia różnych celów. Pierwotnym celem układu było kompensowanie zmiennej masy pojazdu w związku z jego obciążeniem różną liczbą pasażerów i ilością bagażu. W przypadku samochodu wyposażonego w pasywny układ zawieszenia (bez systemu ELCS), obciążonego jedynie kierowcą, wysokość tylnego zawieszenia będzie oscylowała w górnym zakresie. Natomiast w przypadku maksymalnego dopuszczalnego obciążenia pojazdu, pozycja tylnego zawieszenia ustali się poniżej wysokości nominalnej. Ma to niekorzystny wpływ na komfort jazdy i charakterystykę prowadzenia pojazdu. Zadaniem systemu ELCS jest zatem utrzymanie wysokości zawieszenia samochodu na poziomie nominalnym, niezależnie od aktualnego obciążenia. Druga korzyść płynąca z systemu ELCS dotyczy ustawienia przednich świateł pojazdu, które jest sprecyzowane odpowiednimi przepisami w wielu krajach, a układ ELCS bardzo ułatwia ich spełnienie, ponieważ utrzymuje zawieszenia pojazdu na zadanej wysokości. Trzecia i może najważniejsza korzyść płynąca z systemu ELCS, to redukcja zużycia paliwa. ELCS może być użyty do automatycznego obniżania przodu pojazdu po osiągnięciu pewnej prędkości. Jeśli ta funkcja zostanie powiązana z odpowiednim ukształtowaniem aerodynamiki pojazdu (np. spojlerami czy innymi elementami mającymi na celu uzyskanie laminarnego przepływu powietrza pod pojazdem) można osiągnąć znaczące obniżenie zużycia paliwa. Przy niższych prędkościach, ELCS przywraca wysokość przedniego zawieszenia do pozycji nominalnej.