AKTYWNY UKŁAD ZAWIESZENIA MagneRide®

Opis

Grupa BWI, wiodący dostawca układów zawieszeń, ma już ponad 10-cio letnie doświadczenie w wytwarzaniu amortyzatorów w technologii MagneRide – amortyzatorów z płynem magnetoreologicznym. Pierwsze samochody z amortyzatorami MagneRide pojawiły się na rynku północnoamerykańskim w połowie roku 2002. Na rynek europejski trafiły w roku 2006. Obecnie rozwiązanie to pojawia się w wielu modelach samochodów produkowanych na całym świecie.

Technologia

System MagneRide składa się z czterech amortyzatorów jednorurowych, zestawu czujników i jednostki sterującej (ECU). Płyn magnetoreologiczny stosowany w MagneRide jest zawiesiną miękkiego ferromagnetyka – cząstek żelaza w oleju syntetycznym. Cewkę elektromagnetyczną zintegrowano z tłokiem amortyzatora w taki sposób, aby wytwarzała pole magnetyczne, którego zmienny strumień przebiega poprzecznie do kanałów przepływowych płynu. W stanie niewzbudzonym cewki nienamagnesowane cząsteczki żelaza są losowo rozproszone w cieczy, która zachowuje się jak konwencjonalny czynnik hydrauliczny. W stanie wzbudzenia pole magnetyczne powoduje, że cząstki ferromagnetyczne ustawiają się wzdłuż linii pola magnetycznego – poprzecznie do kierunku przepływu czynnika hydraulicznego, ograniczając przepływ. Spójność wytworzonych w ten sposób łańcuchów cząstek żelaza jest proporcjonalna do natężenia pola magnetycznego. Występujące w czasie rzeczywistym zmiany natężenia prądu zasilającego cewkę powodują bezstopniową zmianę sił tłumienia w szerokim zakresie. Tak działający system adaptacyjny zawieszenia wyróżnia się spośród innych systemów o zmiennej charakterystyce prostotą budowy (brak skomplikowanych i zawodnych zaworów elektromagnetycznych). W porównaniu do konkurencyjnych technologii opartych na systemach zaworowych, MagneRide umożliwia sterowanie siłami tłumienia w szerszych zakresach i zapewnia krótszy czas odpowiedzi układu na zmienne warunki na drodze, nie generując przy tym hałasu.

Demonstracja zasady działania MagneRide

 

Zalety

  • Degresywna charakterystyka tłumienia o płynnej regulacji
  • Szybka i liniowa odpowiedź układu na zmienne sygnały wejściowe
  • Szerszy zakres pracy
  • Lepsza kontrola charakterystyki amortyzatora w zakresie niskich prędkości drgań tłoka
  • Symetryczny rozkład sił tłumienia po stronie kompresji i odbicia.
  • Możliwość dostosowania charakterystyki amortyzatora w zakresie niskich częstotliwości wymuszeń do indywidualnych wymagań klienta
  • Brak ruchomych części układu zaworowego